Low-code

för Sverige

Lär mer om den globala megatrenden low-code och hur den kan hjälpa dig att snabba upp den digitala resan.

Skapa snabb affärsnytta

med low-code

 

Med low-code får organisationen en snabbfotad digitaliseringsförmåga som snabbar upp skapandet av skräddarsydda applikationer och minskar gapet mellan affärssidan och IT-sidan.

Bygg applikationen snabbt och enkelt

På low-code plattformen arbetar du i visuella miljöer med drag-och-släpp-tekniker, till stor del utan kod.

"Low-code market will reach over

$10 Billion by 2019"

ZDNet

Skräddarsy din applikation med low-code

 

Med low-code kan du bygga applikationerna exakt efter de unika behoven, kostnadseffektivt och utan kompromisser.

Low-code development platforms reduce the amount of traditional hand-coding, enabling accelerated delivery of business applications. A common benefit is that a wider-range of people can contribute to the application's development—not only those with formal programming skills. LCDPs also lower the initial cost of setup, training, and deployment". 

 

- Forrester

MATERIAL

MATERIAL

A great summary of what's on the IT Executives agendas the coming year. 21 Maj 2019

BLOGG

BLOGG

Low-code insights by Flowfactory - What type of CEO are you? 20 Mar 2020

ARTIKEL

ARTIKEL

The ability to embed communications capabilities directly into apps or websites enables businesses of any size to engage customers more effectively... 11 May 2020