Skräddarsy din applikation med low-code

När bör du överväga low-code? Det enkla svaret är när det finns ett stort behov av specialanpassning - och samtidigt behov av snabbhet och kostnadseffektivitet.
 

Det finns flera tydliga scenarios som borde initiera ett övervägande att ta in en low-code-plattform i portföljen.
 

  • Ett scenario kan vara behovet av att man behöver bli mer kundcentrerad. Att ha en produkt eller ett gränssnitt som ständigt anpassas och förfinas utifrån kundens behov. Detta ställer krav på snabbhet och att inte investeringen blir för stor varje gång man vill anpassa sig till nya behov.
     

  • Ett annat scenario kan vara att det är dyrt och svårt att anställa och behålla utvecklare, och där de har tvingas läggas tid på för mycket saker där inte kompetensen kommer till sin fulla rätt.
     

  • Ett tredje scenario kan handla om att applikationsutvecklingen helt enkelt måste gå oerhört fort för att vara relevant eller att det kanske till om med krävs för överlevnad.
     

  • Och till sist, det självklara behovet av att hålla kostnaden nere över tid, med en så låg initial kostnad som möjlighet och en kostnadseffektivitet i hantering av vidareutveckling över tid.

Low-code sweet-spot

 

Vid applikationsbehov med höga krav på specialanpassning kan man överväga traditionell utveckling - men undvika standardsystem, eftersom stora ändringar med hjälp av konfigurering ofta kostar mer än det smakar.

 

Har man utöver detta krav på att snabbt leverera applikationen - och sedan snabba förändringar över tid så har vi hittat “sweet-spot” för low-code.

Då är det en riktig bra idé att utvärdera low-code som ett alternativ.

Yesterday’s all-in-one solutions have largely devolved into less-than-best technology compilations offering little cost savings or management relief.

Most importantly, the entire orientation of this approach is wrong-minded. The all-in-one approach is vendor-focused and emphasizes the creation of a technology portfolio, rather than being focused on solving critical business problems.”

 

- Charles Araujo, author of The Quantum Age of IT:

Why Everything You Know About IT is About to Change.


© lowcode.se - 2020. All rights reserved. Www.lowcode.se är en informations- och inspirationskälla för low-code framtagen av Flow Factory AB.
Flowfactory är en svensk low-code plattform. För frågor eller synpunkter om sidan kontakta oss gärna på contact@flowfactory.se