Low-Code för Sverige

Lär mer om den globala megatrenden Low-Code och hur den kan hjälpa dig att snabba upp den digitala resan.

Citizen developer

Skapa snabb affärsnytta

 

Med low-code får organisationen en snabbfotad digitaliseringsförmåga som snabbar upp skapandet av skräddarsydda applikationer och minskar gapet mellan affärssidan och IT-sidan.

Bygg applikationen snabbt och enkelt

På low-code plattformen arbetar du i visuella miljöer med drag-och-släpp-tekniker, till stor del utan kod.

Low-coder

Low-code development platforms reduce the amount of traditional hand-coding, enabling accelerated delivery of business applications. A common benefit is that a wider-range of people can contribute to the application's development—not only those with formal programming skills. LCDPs also lower the initial cost of setup, training, and deployment". 

 

- Forrester

Citizen developers

Skräddarsy din applikation 

 

Med low-code kan du bygga applikationerna exakt efter de unika behoven, kostnadseffektivt och utan kompromisser.

"Low-code market will reach over

$10 Billion by 2019"

ZDNet


© lowcode.se - 2020. All rights reserved. Www.lowcode.se är en informations- och inspirationskälla för low-code framtagen av Flow Factory AB.
Flowfactory är en svensk low-code plattform. För frågor eller synpunkter om sidan kontakta oss gärna på contact@flowfactory.se