Skapa snabb affärsnytta med low-code

Idag är det ett stort tryck på att få fram nya applikationer - och det måste gå fort för att överhuvudtaget vara relevant. Samtidigt råder det stor brist på utvecklare. En ekvation som inte går ihop. Utöver detta upplever många ett gap mellan affärssidan och IT-sidan som hämmar den digitala transformationen. Det är här low-code kommer in och löser dilemmat.

[ Tid och pengar ]

Snabba upp


IT-avdelningar förväntas förkorta time-to-market, kapa kostnaderna för utveckling, minska hackerrisken och samtidigt hantera nedskärningar i budgeten. Tufft läge. Utgångspunkten för low-code är att det ska gå både snabbare och billigare att bygga och utveckla applikationer. Low-code bygger på återanvändning av färdig kod som görs tillgänglig som komponenter och moduler i plattformen. När du bygger en applikation arbetar du i en visuell miljö med drag-och-släpp-tekniker, både för att bygga datamodellen, definiera logiken och utforma gränssnittet. Detta utförs med andra ord helt utan kod. Det är endast om det uppstår mer unika behov av funktionalitet som du kan behöva skapa egen kod, som sedan kan läggas till som en ny komponent. Många plattformar erbjuder även integrationsverktyg med som, i olika stor utsträckning, förenklar integration mot andra applikationer och system. Sammantaget kan man säga att du med low-code kan lägga fokus på affärsnyttan med en applikation, det vill säga vad applikationen ska åstadkomma, utan att behöva bry dig om hur det ska lösas med kod. Att du till stor del slipper använda kod och istället kan använda dig av drag-och-släpp-tekniker av färdiga komponenter är just det som verkligen skapar hastighet. Gartner talar i flera analyser om att det går 5-10 gånger snabbare med low-code. I rapporter från analysföretaget Forrester Research finns det ett flertal konkreta exempel på besparingar när man jämför low-code med traditionell utveckling:

  • Ett amerikanske offentligt projekt (Affordable Care Act) krävde fem manmånader med ett low-code-verktyg. Det beräknades kräva 100 manmånader med traditionella verktyg.
  • Ett callcenterföretag behövde en månad för att bygga ett kundtjänstsystem med ett low-code-verktyg, jämfört med fyra månader med traditionella verktyg.
  • Ett spanskt försäkringsföretag behövde fyra månader med ett low-code-verktyg för att bygga ett administrationsverktyg, jämfört med uppskattningsvis 32 månader med traditionella verktyg.
Många low-code-plattformar erbjuder även ett projektstöd för själva applikationsprojktet, med hantering av versioner, användare och olika nivåer på analys av applikationens användning. Detta stöd bidrar också till en ökat effektivitet i projektet överlag, särskilt för de nya kompetenser som nu kommer in och inte har erfarenhet från den här typen av processer.
Bygg kostnadseffektivt


Sagan om den digitala hjälten och Faktor 16. Det var en gång…. en kund som gjorde en jämförelse mellan olika interna IT-projekt kopplade till affärsfunktionalitet. De olika jämbördiga projekten jämfördes med några projekt där man använt en low-code plattform för att skapa affärsapplikationer. Resultatet av dessa jämförelser visade att low-code projekten levererade nytta 4x snabbare och – till ¼-del av kostnaden. 4 gånger snabbare och 4 ”gånger billigare” innebär en faktor 16 avseende pris/prestanda. Genom 4x hastighet får man fram 4 gånger så mycket inom samma tidsram, och – med samma budget-ram - har man råd att ha 4 parallella resurser som var och en levererar 4 gånger snabbare. Så kom man fram till att low-code i praktiken ger digital nytta x 16. Det var väl en bra saga, som dessutom är sann.
Utnyttja kompetenserna rätt


Idag finns ett stort behov hos företag att få fram nya skräddarsydda applikationer snabbt för att göra sig unika och behålla konkurrenskraft. Samtidigt råder det stor brist på människor som har kunskapen att producera den kod som applikationerna i grunden består av. Produktionskapaciteten för applikationer är alltså begränsad på samma gång som behovet av nya applikationer ständigt ökar. Detta driver utvecklingskostnaderna uppåt och gör att utvecklingen ofta går långsamt och hämmar digitaliseringsprocessen. En starkt bidragande anledning till low-codes framfart är att tekniken just öppnar upp för nya grupper av människor och kompetenser att kunna bidra till applikationsutvecklingen jämfört med tidigare. Tack vare en förenklad teknik med fokus på vad som ska åstadkommas kan man nu dra nytta av den mer affärsnära kompetensen i utvecklingsprocessen. Förutom att använda ett grafiskt användargränssnitt tog low code-plattformar även bort kravet på att skapa ramar, länka databaser och andra uppgifter som normalt är kopplade till manuell kodning. Detta har på många sätt gjort utvecklingen betydligt enklare och snabbare. Vissa plattformar menar att vem ska som helst ska kunna bygga en applikation med low-code. De kallar denna nya grupp av utvecklare för ”Citizen Developers”. Men de flesta av de mer kraftfulla plattformarna menar ändå att det krävs viss utvecklarkompetens i botten. I alla fall bör du ha en god förståelse för relationsdatabaser och processer om du ska bygga något mer komplext. Ofta ligger den stora vinningen snarare i att snabba upp och förenkla för de hårt belastade utvecklarna. Low-code möjliggör för utvecklarna att kunna bygga upp standardfunktionaliteten i en applikation markant mycket snabbare utan kod, för att sen istället kunna fokusera tid och energi på de mer unika funktionerna som eventuellt kräver kod. På så sätt kommer bulken av applikationen upp på det mest effektiva sättet och de dyrbara utvecklarna kompetens utnyttjas som allra bäst.

[ Applikationsportföljen ]

Agilt lager ovanpå standardsystemen


Många organisationer har en samling standardsystem i botten som är ämnade att stödja de överordnade processerna i företaget. Ovanpå dessa standardsystem (ibland benämnda som ”legacy”) har det oftast bildats en stor samling applikationer av olika typ – alltifrån appar skapade i Sharepoint eller Filemaker till någon gammal Lotus Notes app eller stor Excel-snurra. I stora organisationer kan dessa uppgå till ett tusental. Dessa har skapats över tid när organisationen haft olika behov som de känt inte har uppfyllts av standardsystemen. Ibland har de skapats helt under radarn för IT, ibland bara med ITs goda minne och ibland i nära samarbete med IT. Dessa appar är byggda på olika plattformar, i olika språk med olika kompetenser och skapar ofta en komplex härva av integrationer och kopplingar. Detta komplexa lager driver kostnad och en känsla av brist på kontroll hos IT. Anledningen till att det här lagret skapats är organisationens ständiga behov av att vara konkurrenskraftiga och möta marknaden på de nya sätt som krävs. Det finns ett ständigt behov av att effektivisera verksamheten och skapa perfekta produkter och gränssnitt mot de olika intressenterna. I detta arbete har IT inte alltid förmågan att leverera i den hastighet som krävs, utan upplevs som flaskhals. För att hänga överleva i digitaliseringen krävs att företag hittar ett sätt att snabbt kunna leverera på nya behov. Low-code-plattformen kan fungera som det agila lagret på toppen av standardsystemen, där organisationen snabbt och enkelt kan bygga skräddarsydda appplikationer utifrån de olika behoven när de uppstår (liksom Siemen uttrycker i artikeln " Supersnabba ändringar största fördelen med low-code").
Harmonisering över tid


När en organisation första gånger väljer att bygga en applikation på en low-code-plattform adderas rent krasst komplexiteten i applikationsportföljen. Då läggs också relativt stor andel tid på att skapa feta integrationer mot standardsystemen. Om det är en bredare typ av low-code-plattform som introducerats kan den hantera de flesta typer av applikationer. Den stora fördelen kommer därför när nästa applikationsbehov uppstår. Då är mycket av integrationen redan gjord och skapandet av den nya applikationen går ännu smidigare. Genom att fler och fler applikationer kan skapas på en och samma integrerade plattform över tid, skapas en harmonisering i applikationsportföljen med minskade kostnader och ökad kontroll som resultat. Ovanpå standardsystemen skapas ofta en djungel av applikationer för att uppfylla de olika behoven i organisationen. Detta komplexa lager kostar ofta mycket tid och pengar att underhålla. Low-code-plattformen kan läggas som ett agilt lager, med feta integrationer till standardsystemen, där du snabbt och enkelt kan skräddarsy applikationer för organisationens olika behov, på en och samma plattform.

[ Organisationen ]

Minska gapet mellan IT och affärsidan


Många organisationer upplever att det finns ett gap mellan affärssidan och IT-sidan som hämmar den digitala utvecklingen. Detta beror dels på att IT inte alltid hinner leverera i den takt som organisationen kräver och därför upplevs som flaskhals. Dessutom finns det också ofta ett språkligt hinder i hela skapandeprocessen. Traditionellt krävs att beställaren ska ta fram en gedigen och ingående specifikation av det totala behovet. Dels är detta utmanande då det är idag är svårt att förutspå exakt hur behovet kommer att se ut om ett år, då världen och organisationen ändras snabbt. Dessutom är det svårt att formulera sig på ett sätt som båda sidor tolkar på samma sätt. Risken för missförstånd är överhängande när beställaren, som inte är programmerare, försöker förklara applikationen och dess egenskaper för utvecklaren, och att utvecklaren i sin tur försöker översätta önskemålen till något som kan förverkligas i kod. Med low-code behöver du inte definiera den fullständiga applikationen redan innan start. Tack vare att du bygger applikationen i realtid kan du jobba i små, iterativa sprintar med användaren som en naturlig del i hela processen. Det visuella gränssnittet gör det också lättare för beställaren och utvecklaren att faktiskt sitta tillsammans och jobba med ett språk som båda behärskar.
Frigör innovationskraft


Behovet av innovationskraft är stort och många IT-avdelningar har inte möjlighet att hänga med i takten på nya idéer som föds både inom och utom organisationen. Än mindre finns det utrymme för IT att själva hinna bedriva ett proaktivt digitaliseringsarbete. Low-code-plattformarna kan på många sätt hjälpa till att bidra till innovationskraft. Dels skapar low-code utrymme för personer med en idé att på egen hand kunna påbörja skapandet av en applikation, trots att denne inte har någon kod-bakgrund. Kraften får på så sätt en decentraliserad effekt som kan göra att fler tar initiativ och bidrar till innovation. Att det dessutom går så snabbt och enkelt gör att en organisation i mycket större utsträckning kan ha råd att testa fler idéer. När det är enkelt och billigt att skapa prototyper främjas kreativiteten och mod.
Att prototyperna dessutom är väl fungerande piloter, med möjlighet att bjuda in användare, gör att idéerna snabbt kan testas på riktigt och antingen byggas vidare på eller enkelt förkastas utan att det svider.

Forresters Total Economic Impact visar att snittkostnaden per applikation i de undersökta projekten sjönk från cirka 205 600 kronor med traditionella verktyg till cirka 34 300 kronor med ett low-code-verktyg. Det innebär en besparing på cirka 171 300 kronor per applikation.
 

 Hastigheten med low-code-verktyg är uppenbara. Många företag har mycket att tjäna på att utöka verktygslådan med en low-code-plattform. De initiala investeringarna är minimala, både i konfiguration, utbildning och utrullning och det ger företaget en betydligt mer snabbfotad och agil digitaliseringsförmåga."

- Lars Danielsson, IT-journalist

Pay-back på 6 månader!

I sin rapport Total Economic Impact har Forrester räknat fram ett genomsnittligt ROI för en low-code-plattform på 260% och en återbetalningstid på investeringen på endast 6 månader.

Relentless speed

"Everything moves so fast, that if you start a one-year project - you can't be sure that same reality still exists one year later"

Computer Sweden from IDG

Low-code löser organisationernas 

stora utmaningar!

 

I en Forrester Wave rapport presenteras resultat från en undersökning där de tittat på i vilken omfattning low-code-plattformarna hjälpt organisationen att lösa de största utmaningarna de upplevt med traditionell utveckling.

MATERIAL

MATERIAL

Low-code Development Platform Market Latest Growth, Trends, Analysis And Forecast by 2024 16 Jan 2020

BLOGG

BLOGG

Low-code insights by Flowfactory - How a low-code competitive layer reduces APM costs 7 Apr 2017

ARTIKEL

ARTIKEL

Development in this area is increasingly recognized for its ability to address specific problems, and its ability to help teams scale up solutions as ... 22 Apr 2020